Producció Musical

Professor

Damià Sales

Categoria

Pedagogia

Participants

Still no participant

Comentaris del curs

Encara no hi ha comentaris

Descobreix tots els secrets de la producció musical. Com crear música i convertir-la en un producte perquè arribi a tothom.

Els nostres professors

Damià Sales

VIOLÍ / ORQUESTRA / TCM
VEURE PERFIL

Director de mésmúsica, professor de violí, TCM i orquestra.

Nivell : Bàsic Intermig Avançat

Localitzacions : Seu Clàssic - Jeroni Antich Aula de Llenguatge Musical

Tipus : Classe Col·lectiva Producció Musical

Pregunta

    mésmúsica recopil·la el vostre nom, el vostre correu electrònic i les dades que ens faciliteu a la caixa de text amb l'únic propòsit de poder posar-nos en contacte amb vosaltres per lliurar-vos la informació que hagueu demanat de la manera més precisa i efectiva possible. Tindreu dret a rectificar o suprimir les dades aportades en qualsevol moment. En aquest enllaç, podeu consultar la nostra Política de Privacitat.