Com es construeix un violoncel

Què hi ha dins un violoncel? Els alumnes de cello de mésmúsica ho han vist per un foradet en el taller per saber com es fabrica l’instrument que toquen. Ha estat a una jornada en la qual han vist les parts del cello i han après com es construeix. Sense dubte, un coneixement molt important per comprendre millor com és el seu instrument i saber tractar-lo com toca.