Nova oferta educativa

Des dels seus inicis, mésmúsica no ha aturat de créixer. Ara ha arribat el moment d’ampliar l’oferta educativa de l’escola. El curs 2017/18 començarà amb noves assignatures. Algunes han estat molt sol·licitades. D’altres, complementen a la perfecció la formació existent fins al moment actual. Les noves matèries seran:

  • Bateria.
  • Veu.
  • Harmonia Moderna.
  • Piano Modern.
  • Producció Musical.
Tags :