En els últims anys, la família de mésmúsica s’ha anat fent gran. Cada any acadèmic començam amb més alumnes que l’anterior. La tendència no s’atura. En el moment d’escriure aquestes línies, comptam 473 alumnes matriculats a les activitats de l’Escola Fundació.

Moltes gràcies per la vostra confiança!