Fotos

2017.11.25 Audició violí i cello - alumnes Damià, Ali, Hanna, Silvia i Raquel