Fotos

2018.11.24 Audició alumnes Héctor, Neus, Miquel, Rubén, Teo i Magdalena