Matrícula Oberta 2024/2025 - Alumnes nous

Contacteu amb Secretaria a través d’aquest formulari

Necessitem saber les dades bàsiques de l’alumne, com el nom i els llinatges i la data de naixement, i tenir un telèfon de contacte per poder confirmar de quines assignatures es vol matricular l’alumne i generar la Proposta de Matrícula.

SOL·LICITAR PROPOSTA DE MATRÍCULA

    mésmúsica recopila el vostre nom, el vostre correu electrònic i les dades que ens faciliteu en la caixa de text amb l'únic propòsit de poder posar-nos en contacte amb vosaltres per lliurar-vos la informació que hagueu demanat de la manera més precisa i efectiva possible. Tindreu dret a rectificar o suprimir les dades aportades en qualsevol moment. En aquest enllaç, podeu consultar la nostra Política de Privacitat.

    document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );