Primavera 25: Reserva de plaça

Els dies 1 i 2 d’abril anem al Campament de la Victòria per fer música a la Natura en bona companyia, la de les famílies que fan possible mésmúsica. Dissabte tindrem una programació especial per nins i nines de Sensibilització i Iniciació (de 0 a 5 anys) i els majors de 6 anys passaran tot el cap de setmana al campament.

Aquí podeu reservar la plaça. De moment, només necessitam saber quins membres de la família vindran a la Victòria, sigui a participar de les activitats, o bé a acompanyar i participar en algun dels dos dinars. Més endavant, ens posarem en contacte amb vosaltres per explicar-vos la planificació horària i com fer el pagament.

  • Les places són limitades.

  • La inscripció es tanca dia 28 de febrer.

  • Basta omplir un formulari per família!

Primavera 25
Persona 01
Persona 01
Nom i llinatges
Data de naixement
DNI (majors de 14 anys)
Persona 02
Persona 02
Nom i llinatges
Data de naixement
DNI (majors de 14 anys)
Persona 03
Persona 03
Nom i llinatges
Data de naixement
DNI (majors de 14 anys)
Persona 04
Persona 04
Nom i llinatges
Data de naixement
DNI (majors de 14 anys)
Persona 05
Persona 05
Nom i llinatges
Data de naixement
DNI (majors de 14 anys)
Persona 06
Persona 06
Nom i llinatges
Data de naixement
DNI (majors de 14 anys)
* Els participants de Dia en Família (menys de 6 anys) han de venir en vehicle particular.
mésmúsica recopil·la el vostre nom, el vostre correu electrònic, el vostre telèfon i les dades que ens faciliteu a la caixa de text amb l'únic propòsit de poder tenir-vos en compte en la inscripció a Primavera 25. Tindreu dret a rectificar o suprimir les dades aportades en qualsevol moment. Al peu de pàgina teniu l'enllaç amb la Política de Privacitat de mésmúsica Escola Fundació.